OMDÖMEN PÅ ENIRO.SE

OMDÖMEN PÅ RECO.SE

ROT-avdraget

Vad innebär ROT-avdraget?
Rotavdraget innebär i enkla termer att du får dra av 50% av arbetskostnaden vid renovering i en bostad som du äger. Det gäller alltså inte i hyresrätter och inte för materialkostnader.

Hur stor skattereduktion kan jag få?
Du får skattereduktion med halva kostnaden för ROT-arbete. Beloppet är maximerat till 50 000 kr  för arbete som är utfört och betalat under året.

Exempel 1: Anna har byggt om köket i sin bostadsrätt. För detta har Anna betalat 50 000 kr i arbetskostnad. Arbetet och betalningen har skett i mars 2009. Förutom att bygga om köket har Anna även anlitat en firma för att måla om huset på landet. För detta har Anna betalat 12 000 avseende arbetskostnad. Arbetet är utfört och betalat i maj 2009. Anna har rätt till skattereduktion hälften av de båda arbetskostnaderna dvs. 31 000 kr.

Exempel 2: Syskonen Lars, Stina och Sture äger tillsammans en sommarstuga. De har anlitat ett företag för att byta tak på sommarstugan. Arbetskostnaden uppgår till 18 000 kr. Syskonen delar på kostnaden och betalar 6 000 kr vardera till företagaren. Lars, Stina och Sture har rätt till skattereduktion med 3 000 kr per person.

Den 1 juli 2009 införs ett nytt system för att underlätta för den som vill ha skattereduktion för hushållstjänster och byggtjänster. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär att du får preliminär skattereduktion direkt vid köpet.

Fakturamodellen innebär att  en privatperson som köper hushållstjänster eller byggtjänster av en person som har F-skattsedel ska kunna komma överens med säljaren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Säljaren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet.